Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali Dolgu Alanı Tahkimatı ve Balıkçı Barınağı İnşaatı

İşin Konusu:

  • Bekleme, Barınma, Ağ İndirme, Kurutma İhtiyaçları İçin Mendirek Alanı
  • Ürünlerini Boşaltmak İçin ve Barınma Amaçlı İskele
  • Sosyal Alan Olarak Gezinti İskelesi, Hal ve Çekek Yeri İçin Dolgu Alanı
  • Dolgu Alanının Korunması İçin Kıyı Tahkimatı
  • Küçük Teknelerin Bakım ve Onarımı İçin Çekek Yeri
  • Teknelere Yakıt Hizmeti İçin Akaryakıt Tankı
  • Gemilerin Yanaşabilmesi İçin Rıhtım İnşaatı Yapılmıştır.
Beylidüzü

Dolgu Alanı

İskele

Rıhtım